02.04.2016

Gandrīz uz pusi palielināta licenču maksa vimbu makšķerēšanai Bauskā

Gandrīz uz pusi palielināta licenču maksa vimbu makšķerēšanai Bauskā. Pagājušajā nedēļā Bauskas novada dome apstiprināja Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības izstrādāto kārtību makšķerēšanas licencēm Lielupē, Mūsā un Mēmelē, kas paredz, ka licencēm uz vimbām Bauskas novadā maksa būs līdz deviņiem eiro dienā un 75 eiro par sezonu.

Bauskas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Gorškova informēja, ka patlaban ir beidzies termiņš Bauskas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajiem noteikumiem «Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē», tāpēc sadarbībā ar Bauskas mednieku un makšķernieku biedrību ir izstrādāts jauns saistošo noteikumu projekts laika periodam līdz 2018.gadam.

Šie noteikumi pamatā ir saistīti ar vimbu makšķerēšanu, turklāt ar makšķerēšanas liegumu atsevišķās vietās vimbu nārsta laikā. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, licences maksa šogad augs par aptuveni 47%, informēja Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības izpilddirektors Pēteris Seleckis.

Viņš skaidroja, ka tas saistīts ar dažādu izmaksu augšanu, turklāt ap 40% no iekasētajiem līdzekļiem tiek atdoti valstij, bet atlikusī daļa ir atlīdzība vides inspektoriem, kā arī līdzekļi upju krastu un makšķerēšanas vietu sakopšanai. Jaunās licences varētu sākt darboties 15.martā, prognozēja Seleckis.

Viņš skaidroja, ka licence nosaka arī izmakšķerējamo zivju skaita limitu, kas ir līdz astoņām vimbām vienā dienā.

Nolūkā racionāli izmantot saimnieciski vērtīgas zivju sugas – vimbas – resursus, kā arī papildu iegūt finanšu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība ir nolēmusi teritoriju, kurā atļauta licencētā makšķerēšana, sadalīt zonās «A» un «B», skaidroja pašvaldības pārstāve.

Vienreizējā dienas licence «A» zonā maksās deviņus eiro, savukārt «B» zonā – astoņus eiro. Visas sezonas licence «A» zonā maksās 75 eiro, savukārt «B» zonā – 50 eiro, informēja Gorškova.

Viņa skaidroja, ka kopumā šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē laika periodā no 1.aprīļa līdz 16.maijam.

Turklāt noteikumi šo kārtību nosaka konkrētos upju posmos – Mēmelē, no labā krasta, posmā no Mūsas un Mēmeles satekas augšup pret straumi līdz gājēju tiltam Bauskā, Mūsā, no kreisā krasta – posmā no Mūsas un Mēmeles satekas augšup pret straumi līdz tiltam pie autosporta kompleksa «Mūsa» – un no labā krasta – posmā no šosejas tilta Bauskas pilsētā augšup pret straumi līdz tiltam pie autosporta kompleksa «Mūsa», kā arī Lielupē – no abiem krastiem, posmā no Staļģenes (Emburgas) tilta augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai, izņemot upes posmu kreisajā krastā, no karjera «Zaķi» līdz Bauskas pilsētas robežai.